• Manteniment parcs infantils

    Manteniment parcs infantils

Anualment revisem minuciosament tot l'equipament per evitar accidents.

És el propietari o l'operari qui ha d'establir i mantenir un programa d'inspecció aduequat per a cada àrea de joc.

Indoor Parks LCN, fem el manteniment i possibles reparacions dels vostres parcs infantils perquè compleixin amb la norma de seguretat Europea UNE-EN 1176 i UNE-EN 1177 UNE-EN 1176-7:2009.

Aquest manteniment inclouen la següent correcció de defectes:

  • Comprovació del correcte funcionament i ancorat de tots els elements, especialment atenció a les xarxes, zones de contenció, elements encastats i cargols.
  • Ajustos de peces d'unió (connexions i ancoratges per a tubs).
  • Substitució de peces defectuoses o desgastades, per exemple: xarxes, coquilles, tatamis, mòduls de joc mòbils i plataformes són els elements més disposats a la deterioració per ús.
  • Substitució dels elements estructurals defectuosos que siguin una amenaça per a la seguretat de l'equipament.
  • Neteja de l'equipament i manteniment dels espais lliures.
  • Control de les variacions de seguretat produïdes per la presència de pudriment o corrosió.
  • Substitució o reparació dels elements que continguin plàstics reforçats. Això implica especialment als tobogans.

Si durant la inspecció es detecta algun defecte important que pogués posar en risc la seguretat de l'equipament, es recomana la reparació immediata. Si això no fos possible, s'ha d'impedir la utilització de l'equipament, per exemple, immobilitzant-ho o retirant-ho.

Mantenimient Camping Resort - Berga

arreglo-parques-de-bolas-berga-18
arreglo-parques-de-bolas-berga-3
arreglo-parques-de-bolas-berga-10
arreglo-parques-de-bolas-berga-9
arreglo-parques-de-bolas-berga-12
arreglo-parques-de-bolas-berga-5-1
arreglo-parques-de-bolas-berga-15
arreglo-parques-de-bolas-berga-7
arreglo-parques-de-bolas-berga-6
arreglo-parques-de-bolas-berga-16
arreglo-parques-de-bolas-berga-2
arreglo-parques-de-bolas-berga-14
arreglo-parques-de-bolas-berga-4
arreglo-parques-de-bolas-berga-17
arreglo-parques-de-bolas-berga-13
arreglo-parques-de-bolas-berga-8
arreglo-parques-de-bolas-berga-5
arreglo-parques-de-bolas-berga-1

Manteniment Hotel Ski Plaza - Canillo - Andorra

holiday-inn-3
holiday-inn-7
holiday-inn-5
holiday-inn-6
holiday-inn-2
holiday-inn-4
holiday-inn-1
holiday-inn-8

Manteniment Anem de Festa - Sabadell

anem-de-festa-sabadell-10
anem-de-festa-sabadell-7
anem-de-festa-sabadell-9
anem-de-festa-sabadell-16
anem-de-festa-sabadell-11
anem-de-festa-sabadell-15
anem-de-festa-sabadell-2
anem-de-festa-sabadell-6
anem-de-festa-sabadell-14
anem-de-festa-sabadell-3
anem-de-festa-sabadell-5
anem-de-festa-sabadell-13ok
anem-de-festa-sabadell-8
anem-de-festa-sabadell-4
anem-de-festa-sabadell-12
anem-de-festa-sabadell-1

Manteniment Ludoteca Garabatos, Xirivella - Valencia

parque-bolas-xirivella-4
parque-bolas-xirivella-3
parque-bolas-xirivella-7
parque-bolas-xirivella-1
parque-bolas-xirivella-2
parque-bolas-xirivella-8
parque-bolas-xirivella-6
parque-bolas-xirivella-5

Manteniment Sport Hotels Resort & Spa - Andorra

mantenimiento-parque-bolas-9
mantenimiento-parque-bolas-4
mantenimiento-parque-bolas-14
sporthotels-parque-3
mantenimiento-parque-bolas-1
mantenimiento-parque-bolas-13
sporthotels-parque-1
mantenimiento-parque-bolas-11
mantenimiento-parque-bolas-15
sporthotels-parque-2
sporthotels-parque-5
mantenimiento-parque-bolas-2
mantenimiento-parque-bolas-8
mantenimiento-parque-bolas-16
sporthotels-parque-7
mantenimiento-parque-bolas-3
mantenimiento-parque-bolas-7
sporthotels-parque-4
mantenimiento-parque-bolas-10
sporthotels-parque-6
mantenimiento-parque-bolas-6
mantenimiento-parque-bolas-12

Manteniment Temps Lliure - Barcelona

parque-de-bolas-temps-lliure-8
parque-de-bolas-temps-lliure-2
parque-de-bolas-temps-lliure-15
parque-de-bolas-temps-lliure-3
parque-de-bolas-temps-lliure-7
parque-de-bolas-temps-lliure-5
parque-de-bolas-temps-lliure-13
parque-de-bolas-temps-lliure-12
parque-de-bolas-temps-lliure-11
parque-de-bolas-temps-lliure-9
parque-de-bolas-temps-lliure-6
parque-de-bolas-temps-lliure-10
parque-de-bolas-temps-lliure-14
parque-de-bolas-temps-lliure-4
parque-de-bolas-temps-lliure-1